Πολιτική Απορρήτου

Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» αναφέρεται στο «www.tofamrakeio.gr» το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΗΣ Ι. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ», (ΑΦΜ 110192919) η οποία είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας και η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα πολιτική ως «εμείς» ή «η εταιρεία». Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε διαδικτυακά, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουμε κατά καιρούς. Στην παρούσα πολιτική θα αναφερόμαστε σε εσάς με τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς». Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα www.tofamrakeio.gr και προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι πιθανό να απαιτηθεί από πλευράς σας η καταχώριση ατομικών πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων.
Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και στον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και από τους Όρους Χρήσης αυτής. Η παρούσα Πολιτική σας εξηγεί ποιες πληροφορίες και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς, για ποιους σκοπούς, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά ή/και διαμοιραζόμαστε αυτά και πώς αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτικής Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πρακτικές της εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα μεταχειριζόμαστε. Για τους σκοπούς της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τoν κο Αλέξη Αλεξιάδη, Φαρμακοποιό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αλλά και πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαμοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας επεξηγεί:

(1) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό
(2)Τι είναι τα cookies
(3)Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγουμε.
(4) Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
(5) Που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
(6) Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
(7) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών
(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε αυτά
(9) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική
(12) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος θα πρέπει είτε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή να ενημερώσετε το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ή κάνετε κάποια παραγγελία. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών.

(1) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν καταχωρείτε αυτές για να κάνετε χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες μας, για να κάνετε κάποια παραγγελία, για να χρησιμοποιήσετε τις online υπηρεσίες μας, για να επικοινωνήσετε με εμάς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο -όπως επί παραδείγματι μέσω των social media- για να σχολιάσετε στο μπλογκ μας, για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για ειδικές προσφορές ή για να λαμβάνετε ενημερώσεις, για να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς ή για να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια. Κάθε φορά θα πρέπει να μας παρέχετε διακριτή και ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.
Με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας σας δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας διαπνέεται από την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και για το λόγο αυτό συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και τηρούμε σχετικά με εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, το email, το τηλέφωνό σας (κινητό ή σταθερό), τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, το ιστορικό αναζητήσεων, απαντήσεις σε έρευνες αγοράς, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer,Google Chrome, Firefox ή Safari), την ώρα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και το χρόνο που παραμένετε σε αυτή, το url από το οποίο μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα μας ή άλλες πληροφορίες γεωεντοπισμού, το περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, την ημερομηνία γεννήσεώς σας, λεπτομέρειες σχετικά με τα password σας ή απαντήσεις σας σε ερωτήσεις ασφαλείας.
Για την εξυπηρέτηση των πληρωμών των παραγγελιών σας θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής (χρεωστικές - πιστωτικές κάρτες, λογαριασμοί paypal κλπ). Προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συγκεκριμένων πληροφοριών, η πληρωμή μίας παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας με χρήση του πρωτοκόλλου Ασφαλείας SSL, μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal ή μέσω κατάθεσης στους εταιρικούς τραπεζικούς μας λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN: GR47 0172 2310 0052 3107 5200 838
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR9701102350000023500818846

Με την υποβολή των στοιχείων μίας πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας εγγυάστε ότι είσαστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία αγορά από το online κατάστημά μας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για να χρησιμοποιήσετε αυτή από το νόμιμο κάτοχο αυτής. Σε περίπτωση που δεν είσαστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε για να κάνετε μία αγορά από το online κατάστημά μας, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Αν ο εκδότης της κάρτας αρνείται να επιτρέψει την πληρωμή στο www.tofarmakeio.gr, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις κατά την παράδοση ή για τη μη παράδοση. Αν είσαστε καταχωρημένος χρήστης της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται πλήρως κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία συναλλαγών που εσείς έχετε ζητήσει. Για να διασφαλίσουμε ότι οι συναλλαγές σας μέσω της ιστοσελίδας μας είναι ασφαλείς χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ώστε να διατηρήσουμε απολύτως ασφαλείς τις πληροφορίες των παραγγελιών και των πληρωμών σας, σε περίπτωση όμως μη συνδρομής έστω και ελαφράς αμέλειας από πλευράς μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε σε περίπτωση που τρίτο μέρος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που εσείς παρέχετε όταν περιηγείστε ή παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας.
Επιπροσθέτως, η ιστοσελίδα μας συλλέγει πληροφορίες, όχι με σκοπό τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πρόσωπα, οι οποίες όμως, λόγω της φύσεώς τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και διασύνδεσής τους με δεδομένα που τηρούν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την ταυτοποίηση χρηστών. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP, domain names που ανασύρονται από τον υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας, URI (Uniform Resource Identifier) πηγών που αναζητήθηκαν, ώρες που έγιναν οι αναζητήσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα αναζήτησης στον server, το μέγεθος του αρχείου που ανακτήθηκε ως απάντηση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει το status της απάντησης που δόθηκε από τον server (επιτυχές, error κλπ) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό περιβάλλον.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί επίσης το pixel καταγραφής Commerce Connector, το οποίο συλλέγει μόνο ανώνυμες πληροφορίες αγοράς/παραγγελίας. Με άλλα λόγια, καμία λεπτομέρεια χρήστη ή πληροφορία για προσωπική ταυτοποίηση κανενός είδους δε συλλέγεται, ούτε καν για στατιστικούς σκοπόυς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της και διαγράφονται αμέσως μετά την για τον σκοπό αυτό επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών κατά της ιστοσελίδας. Πέραν όμως αυτών των περιπτώσεων.
Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που εσείς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως την ώρα που αρχίζετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες της και την διάρκεια παραμονή σας σε αυτή, την ταυτότητα της ιστοσελίδας από την οποία μεταφέρεστε στη δική μας ή την ταυτότητα αυτής στην οποία μεταφέρεστε μετά την επίσκεψή σας στη δική μας, επιλογές που κάνετε και τις προτιμήσεις, που δηλώνετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (ακόμα και αν δεν ολοκληρώσετε κάποια παραγγελία) και πληροφορίες τις οποίες εισφέρετε στην ιστοσελίδα μας ενόσω αξιολογείτε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που σας προσφέρουμε.
Ενδέχεται εξάλλου να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας, όπως επί παραδείγματι τον τύπο της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων και μοναδικών αριθμών αναγνώρισης της συσκευής), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή τηλεφωνικού δικτύου, την διεύθυνση IP ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για την πραγματική και ακριβή θέση σας, παρά μόνο για την κατά προσέγγιση θέση σας σε επίπεδο πόλης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για να αποθηκεύσουμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ενδέχεται για παράδειγμα να συλλέξουμε πληροφορίες για την διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διάγνωση σφαλμάτων του server μας.

(2) Τι είναι τα cookies

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies προκειμένου να παρέχουμε, να βελτιώσουμε, να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς των online υπηρεσιών μας. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα μας στον υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε και στην οποία εμείς αποκτούμε πρόσβαση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε και να ανακτούμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας. Βοηθούν στην παρουσίαση από την ιστοσελίδα μας προς εσάς πληροφοριών με τρόπο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
Η χρήση session cookies (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν τερματιστεί η τρέχουσα λειτουργία του προγράμματος περιήγησης) περιορίζεται αυστηρά στην μετάδοση αρχείων που αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριμένης συνεδρίας και τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα τα cookies μας βοηθούν με λειτουργίες, όπως η υπενθύμιση του username για μελλοντική χρήση, η κατανόηση του τρόπου χρήσης από εσάς των υπηρεσιών μας και βελτίωσης αυτών με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, αλλά δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποδέχεται cookies, αλλά αυτό ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας μας (functional cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση της ιστοσελίδας και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή σας.

(3) Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας

Κάθε φορά που μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς χρησιμοποιούμε αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τους σκοπούς που αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτικής Ιδιωτικότητας, στις φόρμες καταχώρισης των δεδομένων που συμπληρώνετε, σε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ή στα email που αποστέλλονται σε εσάς μετά την καταχώριση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας: Εάν χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας, καταχωρείτε, ελέγχεται ή τροποποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμείς καταγράφουμε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά χρησιμοποιούνται πρωτίστως προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας ή πληροφορίες που ενδεχομένως αναζητάτε και για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία αγορών. Τηρούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και (α) για λογιστικούς σκοπούς, τιμολόγηση, διενέργεια ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, (β) για έλεγχο σχετικά με την πίστωση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, (γ) για έλεγχο ταυτότητας ή έλεγχο σχετικά με εξουσιοδότηση χρήσης μέσων πληρωμής, (δ) για επαλήθευση στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών και άλλων μέσων πληρωμής, (ε) για αναζήτηση οφειλών, (στ) για διαχειριστικούς και νομικούς λόγους, (ζ) για αντιστοίχιση και απόρριψη δεδομένων, για στατιστικούς λόγους και λόγους ανάλυσης αγοράς ή πληροφόρησης σχετικά με την αγορά με τη ρητή σας συγκατάθεση, (η) για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση του συστήματος, (θ) για έρευνες ικανοποίησης πελατών με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ι) για την εξυπηρέτηση πελατών και για να βοηθηθούμε σε μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας επί παραδείγματι προκειμένου να διευκολυνθούμε στην αναγνώριση των αναγκών και των προτιμήσεών σας, με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ια) όπου απαιτείται από το Νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων διαδικασιών ή τη διευθέτηση αντιδικιών και (ιβ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις ανωτέρω πληροφορίες σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς που αναφέρονται στο τμήμα της παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».
Αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα πληρωμής θα κοινοποιηθούν μόνο στον φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών και με κανένα άλλο τρίτο μέρος και θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να γίνει επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας το σύστημα του φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών.

Προσαρμογή των online υπηρεσιών μας και στοχευμένη διαφήμιση: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που μας παρέχετε ή πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να δημιουργήσουμε μία εικόνα των ενδιαφερόντων σας. Εν συνεχεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα αυτή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι, όταν απευθύνουμε προς εσάς εμπορικές ή προωθητικά μηνύματα ή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας, δεν θα χάσετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα με εμάς για την προς εσάς διαφημιστική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και online υπηρεσίες τρίτων μερών (στοχευμένη διαφήμιση). Σχόλια και κριτικές που υποβάλλονται αναφορικά με τις online υπηρεσίες μας: Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα σχόλιο στο blog μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας online ή με άλλο τρόπο προκειμένου να προωθήσουμε την επιχείρησή μας και τις υπηρεσίες μας. Θα συλλέξουμε δεδομένα όπως το όνομά σας ή το username σας, τα οποία θα εμφαίνονται δίπλα στο σχόλιο, αλλά και το email σας, το οποίο δεν θα δημοσιεύετε, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με το σχόλιό σας.
Υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας: Όταν ζητάτε από εμάς παροχή υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να τηρήσουμε σε αρχείο τον αριθμού κινητού τηλεφώνου σας, τον τύπο του τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα της τηλεφωνικής συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να συνδέσουμε έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με την τηλεφωνική συσκευή σας. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε την γλώσσα της τηλεφωνικής σας συσκευής, την γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα προέλευσης. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και για τη διαχείριση αυτών.

Απευθείας πωλήσεις (direct marketing): Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα εμπορικής προώθησης προς εσάς παρακαλώ δείτε τμήμα της παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών». Έρευνες πελατών: Κατά καιρούς ενδέχεται να σας ρωτάμε την άποψή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα που έχετε αγοράσει μέσω αυτών. Όταν διεξάγουμε έρευνες ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από αυτά τα cookies με τις απαντήσεις σας. Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καταλήξουμε σε στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, για να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες, και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε newsletters και πληροφορίες για εκδηλώσεις και/ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) προκειμένου να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να επικαιροποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις διατηρούμε ακριβείς. Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
(β) προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουμε παρουσιάζεται σε εσάς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τις συσκευές σας και προκειμένου να σας παρουσιάσουμε περιεχόμενο και χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν σε εσάς, τα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται για το σκοπό αυτό.
(γ) για να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή για κάποιες που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε (σύμφωνα με τις εμπορικές σας προτιμήσεις). Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και πάντοτε κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.
(δ) προκειμένου να καθορίσουμε και να προβλέψουμε τις πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς συνδέεστε με τις υπηρεσίες που παρέχονται γι’ αυτό το σκοπό.
(ε) προκειμένου να εξάγουμε στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, να διεξάγουμε σφυγμομετρήσεις, για στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.
(στ) για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που παρέχουμε και να απαντάμε στα παράπονά σας και σε ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
(ζ) για να αποτρέπουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας μας και ημών και απειλές για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
(η) προκειμένου να παράγουμε συγκεντρωτικά στατιστικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία με εσάς και την πρόσληψη από εσάς των υπηρεσιών μας.

(4) Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε αυτές σε διαφημιστές ή σε άλλα τρίτα μέρη. Προκειμένου να μπορέσουμε να μοιραστούμε πληροφορίες.
Μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις μπορούμε να μοιραστούμε ελεύθερα κατά την κρίση μας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε: Σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για το www.tofarmakeio.gr. Συνεργαζόμαστε με έμπιστα τρίτα μέρη (υπηρεσίες υποστήριξης λογιστικού προγράμματος, λογιστές, δικηγόρους), προκειμένου να παρέχουμε, βελτιώνουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη είναι συμμορφωμένα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πληροφοριών σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Νόμος και δημόσια τάξη: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη εφόσον κρίνουμε ότι η γνωστοποίηση αυτή (α) επιβάλλεται από το Νόμο, με δικαστική απόφαση ή απαιτηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική, δικαστική, αστυνομική, διοικητική ή ρυθμιστική Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) όταν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπου από κίνδυνο ζωής ή σοβαρή βλάβη της υγείας, (γ) όταν είναι αναγκαία για την αποτροπή απάτης ή οικονομική εκμετάλλευση των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή (δ) απαιτείται για την νομική προστασία των δικαιωμάτων μας διανοητικής ιδιοκτησίας.

(5) Που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, μπορεί να μεταφέρουμε, να επεξεργαστούμε ή να αποθηκεύσουμε αυτές Όταν κάνουμε αυτό, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των δεδομένων και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας επί αυτών. Εσείς, δίνοντάς μας τα δεδομένα και επιλέγοντας (τικάροντας) το κουτί που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε στην μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του ΕΟΧ.
Κάποια κράτη εκτός ΕΟΧ ενδέχεται να έχουν ανεπαρκείς διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για αυτά. Παρέχοντάς μας τα δεδομένα σας και εφόσον εμείς χρησιμοποιήσουμε αυτά με τον τρόπο που έχει αναφερθεί ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη εγκατεστημένα σε αυτά τα κράτη που λαμβάνουν αυτά και τα επεξεργάζονται. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχεται αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας και/ή στους ασφαλείς servers τρίτων μερών που παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (hosting) υπ’ ευθύνη μας.

(6) Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται από εμάς έως ότου διαγραφούν και για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας θα βρίσκεται πάντοτε σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή κατόπιν γραπτού αιτήματός σας μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , εμείς θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε κάθε προσωπική πληροφορία που μας έχετε χορηγήσει με την επιφύλαξη (α) του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη διαγραφή των δεδομένων από τους server μας και το εφεδρικό μας αρχείο(back up) και (β) της υποχρέωσης σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού ή ευρωπαϊκού δικαίου να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια δεδομένα ή της αναγκαιότητας τήρησης αυτών για την επίλυση διαφορών ή την επιβολή τήρησης συμφωνιών ή την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε πολιτική ελαχιστοποίησης των δεδομένων που τηρούμε και κατά συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσουμε να τηρούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

(7) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία σας γνωστοποιούμε, βασιζόμενοι στις προτιμήσεις σας, μέσω τηλεφώνου ή live chat ή σας στέλνουμε μέσω email, SMS και/ή μέσω direct mail. Οι επικοινωνίες αυτές περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες. Η ιστοσελίδα μας ακολουθεί σε σχέση με αυτού του είδους τις επικοινωνίες μία αυστηρή πολιτική opt-in. Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω επικοινωνίες θα γίνονται μόνο εφόσον εσείς με θετική σας ενέργεια επιλέξετε να τις λαμβάνετε. Αυτό θα γίνεται με την επιλογή (τικάρισμα) από εσάς του διαθέσιμου στην ιστοσελίδα μας κουτιού.
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε γνώμη και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εμείς ανά πάσα στιγμή θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διαγραφείτε από κάθε υπηρεσία μας και να μη δέχεστε προωθητικές επικοινωνίες, τις οποίες προηγουμένως είχατε αποδεχθεί. Κάθε φορά που θα λαμβάνετε άμεση εμπορική προώθηση, θα ενημερώνεστε πώς μπορείτε να διαγραφείτε από την συγκεκριμένη λίστα που τηρούμε. Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας, κάνοντας opting out, δηλαδή επιλέγοντας και πάλι με θετική σας ενέργεια να μην λαμβάνετε τις επικοινωνίες. Και αυτό γίνεται με την επιλογή (τικάρισμα) από εσάς του διαθέσιμου στην ιστοσελίδα μας κουτιού.

(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε αυτά

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιθεωρείτε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και να τα ανανεώνετε μέσα από τον λογαριασμό σας στο www.tofarmakeio.gr. Αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτιμάτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε δεν είναι ορθά, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αφού εισέλθετε στο λογαριασμό σας κάνοντας «log in» πατώντας την επιλογή «Είσοδος» στο επάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και εν συνεχεία πληκτρολογώντας το username και το password θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιθεωρήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μόνο εσείς και, κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας μόνο το username και το password. Μπορείτε να τροποποιείτε ή να διαγράφετε αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε φορά που κάνετε μία αγορά. Μπορείτε επίσης να τροποποιείτε ή να διαγράφετε αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε μία διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής προϊόντος. Εάν τροποποιήσετε τη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής ενόσω η παραγγελία σας είναι ακόμα υπό επεξεργασία, θα γίνει εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας σας, αλλά και έλεγχοι επιβεβαίωσης της ασφάλειας των στοιχείων (security validation checks). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και να ζητάτε από εμάς να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας.

(9) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην ιστοσελίδα μας εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων σας για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε. Παράλληλα ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την γνωστοποίηση των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, καθώς και τα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε θέσει σε λειτουργία για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των δεδομένων μας. Όταν παραγγέλνετε κάποιο προϊόν ή αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στα δεδομένα σας, ενεργοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer), με την οποία κρυπτογραφούνται τα δεδομένα σας πριν αποσταλούν σε εμάς για να προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Πρώτιστη φροντίδα μας είναι να είσαστε ήσυχοι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Για το λόγο αυτό διενεργούμε συχνούς ελέγχους αναφορικά με την ασφάλειά τους, ενώ βελτιώνουμε συνεχώς τις τεχνολογίες ασφαλείας που εφαρμόζουμε για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων σας (κρυπτογράφηση, ειδοποιήσεις όταν νέες συσκευές ή εφαρμογές συνδέονται με το λογαριασμό σας).
Ασφαλώς πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή έχετε επιλέξει μόνοι σας κάποιο password που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρείτε μυστικό το συγκεκριμένο password. Αν το password κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό τον οποίο δεν εγκρίνετε, είναι δική σας ευθύνη να μας ειδοποιήσετε αμέσως για να αναλάβουμε ενέργειες αποτροπής του κινδύνου για τα δεδομένα σας.

(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι υπηρεσίες μας περιέχουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που συνδέονται με ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων φορέων διαχείρισης. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους Πολιτικές Ιδιωτικότητας και Πολιτικές cookies, τις οποίες σας προτρέπουμε να αναγνώσετε προσεκτικά. Αυτοί οι φορείς ελέγχουν πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν παρέχετε αυτά σε αυτούς τους φορείς ή όταν αυτοί αποκτούν αυτά με τη χρήση cookies. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση των δεδομένων σας από άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω των ιστοσελίδων, των οποίων υπερσύνδεσμοι φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας www.tofarmakeio.gr
Αν μας ακολουθείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο αλληλεπιδράτε μαζί μας στις σελίδες και τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε, όπως τα Instagram, Facebook, και Google+, οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα υπόκεινται τόσο στη δική μας Πολιτική Ιδιωτικότητας όσο και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική

Σε περίπτωση αλλαγών στην εταιρική ή οργανωτική δομή της επιχείρησής μας ή εξαγοράς αυτής ή συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στο νέο φορέα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (για παράδειγμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας) για μία τέτοια αλλαγή και θα σας εκθέσουμε τις επιλογές σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη δοθείσα συγκατάθεσή σας για την από πλευράς μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική και να δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοσή της. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας θα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μας για να ενημερώνεστε για πιθανές τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει σε αυτή.
Αν μετά από κάποια αναθεώρηση μειωθεί ή αλλάξει ουσιωδώς το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας στην από την εταιρεία μας επεξεργασία αυτών.

(12) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας από την εταιρεία μας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(13) Αποστολή newsletter
Για την αποστολή των newsletters, και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την εταιρια Hexabit την οποία δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του.
Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ απευθείας μέσα από το προφίλ Χρήστη σας ή να το ζητήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντας σας γραπτώς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).

Για κάθε παράπονο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ερώτημα ή καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τελευταία τροποποίηση στις: 23-03-2023 v1.0